ROLF SCHLICHT GmbH

Dane rejestrowe

ROLF SCHLICHT GmbH

Grootkoppel 16, 23858 Reinfeld
Niemcy
Tel.: +49 4533 6063 100
Faks: +49 4533 6063 101
E-Mail: info[at]schlicht-gmbh.de
Strona: www.schlicht-gmbh.de

 

Sąd rejonowy Lübeck HRB 17274
NIP DE 118684238
Dyrektor zarządzający: Lars Bochmann, Heiko Heynen

Konzeption, Design und Realisation: www.hansolu.de

 

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Treść oferty online

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec autora dotyczące szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem udostępnionych informacji lub wykorzystaniem błędnych i niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że można wykazać, że autor działał umyślnie lub rażąco niedbale. Wszystkie oferty mogą podlegać zmianom i nie są wiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty, lub do czasowego lub stałego zaprzestania publikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

2. Odnośniki i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych (“hiperłącza”), które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności autora, odpowiedzialność wchodziłaby w życie tylko wtedy, gdyby autor był świadomy treści, i gdyby było to dla niego technicznie możliwe i uzasadnione, aby uniemożliwić korzystanie w przypadku treści o charakterze niezgodnym z prawem. Niniejszym autor oświadcza wyraźnie, że w momencie umieszczania linku na powiązanych stronach nie było żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt, treść lub autorstwo podlinkowanych/powiązanych stron. Dlatego niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści wszystkich podlinkowanych/powiązanych stron, które zostały zmienione po umieszczeniu linku. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych na własnej stronie internetowej autora, a także wpisów osób trzecich w przygotowanych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych i wszystkich innych formach baz danych, w których możliwy jest zewnętrzny zapis treści. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania przedstawionych w ten sposób informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie dostawca strony, do której nastąpiło odesłanie, a nie osoba, która jedynie odsyła do odpowiednich publikacji za pośrednictwem linków.

3. Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

Autor dokłada wszelkich starań, aby we wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich do obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać obrazy, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty stworzone przez siebie lub korzystać z nielicencjonowanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów. Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawu własności danego zarejestrowanego właściciela. Nie należy wyciągać wniosku, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich tylko dlatego, że zostały wymienione! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez autora należą wyłącznie do autora stron. Jakiekolwiek powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźnej zgody autora.

4. Ochrona danych

Jeżeli w ofercie internetowej istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub firmowych (adres e-mail, imię i nazwisko, adres) wprowadzenie tych danych jest dla użytkownika wyłącznie dobrowolnie. Korzystanie i opłacanie wszystkich oferowanych usług jest – o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione – możliwe także bez podawania lub określania takich danych lub możliwe po podaniu danych zanimizowanych lub pseudonimu. Nie zezwala się na wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w danych rejestrowych i tym podobnych danych, takich jak adresy pocztowe, numery telefonu i faksu oraz adresy e-mail, przez osoby trzecie do przesyłania informacji, o które wyraźnie nie poproszono. Zastrzegamy sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych wobec nadawców tzw. spamu, którzy naruszają ten zakaz.

5. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, z której zostałeś skierowany na tę stronę. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, już nie odpowiadają lub nie w pełni odpowiadają aktualnemu stanowi prawnemu, pozostałe części dokumentu pozostają nienaruszone pod względem treści i ważności.

 

Źródła wykorzystanych obrazów i grafik:

Następujące zdjęcia pobraliśmy z portalu fotograficznego www.stock.adobe.com/de/ i podlegają one odpowiednim warunkom użytkowania.

Informacje o prawach autorskich do obrazów na naszej stronie internetowej:

  • All national flags of the world with names – high quality vector flag isolated on white background | #191532590 | Urheber: vermicule
  • linescape light motion world | #141946210 | Urheber: bittedankeschön
  • glass globe earth map 3d blue | #60328382 | Urheber: mizar_21984
  • Bunte Rohre aus Chrom | #85403376 | Urheber: Robert Kneschke
  • Closeup of cable and wire in computer network systems | #139145958 | Urheber: salita2010
  • freundliche apothekerin telefoniert mit headset | #48197522 | Urheber: contrastwerkstatt
  • Extruded rubber profile (sealing) | #52188711 | Urheber: frog